Schakel-Kracht


Wij zijn betrokken, enthousiast, professioneel met kennis &

(ervarings-)deskundigheid.

Wij hebben onze expertise, kracht en ervaring gebundeld en werken met veel plezier s
amen. Ons team bestaat uit een mediator, een oudercoach en een kinder-&jeu
gdtherapeut en KIES-coach.

Graag stellen wij ons aan jullie voor, klik op de foto en laat u verassen. U ziet direct wie wij zijn en waar we voor staan.

 

De mediator. Henk Moerenhout, echtscheidingsmediator gespecialiseerd in relatiemediation en echtscheidingsmediator bij Mediationpraktijk-WestBrabant.

Mijn naam is Henk Moerenhout. Als professioneel opgeleide mediator bij echtscheidingen begeleid ik jullie op een rustige, vriendelijke manier bij jullie scheiding. Daarnaast heb ik ruime ervaring in bemiddeling tussen mensen in (bijna) conflictsituaties.

Ik ben opgeleid tot bevoegd bemiddelaar/mediator bij Quasir. Deze opleiding is geaccrediteerd bij de Stichting Nederlandse Register van Opleidingen (SNRO). Aanvullend heb ik een specialistische scholing gevolgd voor bemiddeling bij een scheiding.

In mijn rol als mediator begeleid ik jullie bij praktische en formele zaken die te maken hebben met jullie echtscheiding. Samen maken we afspraken die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Indien nodig bied ik jullie ondersteuning aan bij dit proces. Jullie vragen en wensen staan centraal.

Naast echtscheidingsmediator ben ik tevens werkzaam als relatiemediator en coach.

Wat houdt mediation in?
Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis die met veel emoties gepaard kan gaan. Daarom besteed ik dan ook veel aandacht aan dat wat er nog gezegd moet worden, wat dwars zit. Als dit uitgesproken en besproken is komt er pas ruimte voor het maken van afspraken.  Deze aanpak helpt mee een complexe scheiding te voorkomen en dat is belangrijk,  want een complexe scheiding kent geen winnaar(s), alleen maar verliezers. Als er kinderen bij betrokken zijn, bestaat er een grote kans dat zij hier levenslang last van hebben.

Afhankelijk van de feitelijke situatie moeten er meer of minder afspraken worden gemaakt. Ben je officieel getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen, dan moet de Rechtbank daarover een beslissing nemen.

Enkele voorbeelden:
* zijn er kinderen, zo ja, hoe oud?
* hoe hoog is de kinderalimentatie en/of partneralimentatie?
* is er een koophuis, wie blijft erin wonen of wordt het verkocht?
* de inboedel moet worden verdeeld, verzekeringen en pensioenen worden besproken.

In iedere situatie zijn er specifieke zaken, die ook in overleg met de mediator, geregeld kunnen worden. Als er sprake is van een onderneming of eigen bedrijf, werk ik samen met een gespecialiseerd team.

 

De kinder-&jeugdherapeut en KIES-coach Yolande Ooms, samen met het kind zoeken naar een nieuw evenwicht. 

Heel belangrijk is het dat ook het kind/de jongere de kans krijgt zijn eigen verhaal te mogen vertellen. Als gecertificeerd KIES-coach kan ik uw kind begeleiden. KIES staat voor Kind In Echtscheiding Situatie.

Elke ouder of verzorger wil niets liever dan dat het goed gaat met zijn of haar kind.
Elke ouder/verzorger wenst dat het kind gelukkig is. Elk kind, elke jongere wil zich gelukkig, veilig, tevreden en vrij voelen. Helaas lukt dit niet altijd. Het kind/de jongere kan door allerlei situaties uit balans raken en geremd worden in zijn of haar ontwikkeling. Zo’n situatie ontstaat als ouders besluiten om uit elkaar te gaan.

Als ouder/verzorger wil je er alles aan doen om je kind te helpen, maar soms weet je niet meer hoe. Zeker in de periode rondom de echtscheiding kan dit extra moeilijk zijn. Vaak word je als ouders/verzorgers in beslag genomen door je eigen verdriet en/of boosheid. Ouders/verzorgers, maar zeker ook mensen uit hun omgeving, kunnen voor een groot deel voorkomen dat de scheiding een te zware last wordt voor kinderen.

Heel belangrijk is het dat ook het kind/de jongere de kans krijgt zijn eigen verhaal te mogen vertellen.
Als gecertificeerd KIES-coach kan ik, Yolande Ooms, uw kind begeleiden.
Ik kan uw kind hulp bieden door met hem/haar ‘mee te lopen’ en de belangen van het kind te behartigen. Kinderen kunnen, in alle vertrouwen, tegen mij, hun eigen verhaal van de scheiding vertellen. Als KIES-coach ben ik een onpartijdig persoon.
Mijn begeleiding is er vooral op gericht om kinderen in hun kracht te zetten. Ik kan ze leren hoe om te gaan met de nieuwe situaties door even met ze ‘mee te lopen’ en ze vervolgens te leren hoe ze eventuele problemen zelf op kunnen lossen.

 

De ouder coach en trainer Miriam Hopmans, ervaringsdeskundige coach, trainer en adviseur van de praktijk YOUbuntu, gericht op (her)vinden van kracht voor de gescheiden ouder.

Mijn naam is Miriam Hopmans. Ik werk ruim 22 jaar in de zorg/dienstverlening, waar ik op verschillende wijze met coaching en training veel ervaring heb opgedaan bij het ondersteunen van mensen in het (her)vinden van hun kracht: empowerment.

Ouder en scheiding
Als je gaat scheiden, komt er een hoop bij kijken waar je vooraf de betekenis niet van kent. Bijvoorbeeld de eerste keer kerst zonder je kinderen. De kinderen drie weken niet zien omdat, ze met hun papa of mama op vakantie gaan. Het moeten plannen en organiseren van van alles om ervoor te zorgen dat je kinderen op de juiste plek hun spullen hebben. Dat gevoel of die leegte, iedereen ervaart dit anders, maar één ding is zeker: alles wat er was, is veranderd.

Je kracht (her)vinden
Hoe ga je hiermee om? Hoe verwerk je dit? En hoe geef je aan je nieuwe manier van leven opnieuw betekenis? Hoe vervul je de rol van vader of moeder op afstand? En hoe vervul je de rol als voormalig partner? Voor de kinderen, maar zeker ook voor jezelf, is het de moeite waard om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Al ben je als partners niet meer verbonden, als ouder ben je wel voor altijd verbonden met elkaar. Soms loop je hierin vast. Tijdens de coaching of in een training kun je gaan ervaren dat je er niet alleen voor staat en dat wat jij voelt of wat je bezig houdt niet vreemd is. Door deel te nemen aan de groepstraining of door individuele coaching krijg door de erkenning, herkenning en het onderlinge begrip een vorm van steun, waardoor je zelf verder kunt. Je zult ervaren dat je hierdoor (terug) in je eigen kracht komt en jezelf ontwikkelt, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Tijdens de groepstraining of individuele coaching gaan op zoek naar jouw drijfveren en werken met een methode die bijdraagt aan het op een positieve wijze omgaan met je scheiding.

“de energie van jou als ouder stroomt door naar je kinderen, zorg goed voor jezelf en werk bewust aan je scheidingsproces in het belang van jezelf, maar zeker ook voor je kinderen”.