Schakel-Kracht


Wij zijn betrokken, enthousiast, professioneel met kennis &
(ervarings-)deskundigheid.

 

Wij hebben onze expertise, kracht en ervaring gebundeld en werken met veel plezier samen. Ons team bestaat uit een mediator, twee oudercoaches, een kinder-&jeugdtherapeut en twee kindercoaches/ KIES-coaches.

Graag stellen wij ons aan jullie voor, klik op de foto en laat u verassen. U ziet direct wie wij zijn en waar we voor staan.


 

Kinder-&jeugdherapeut, KIES-coach Yolande en opvoedondersteuner. Yolande Ooms, samen met het kind of de jongeren zoeken naar een nieuw evenwicht. Vanuit haar praktijk Yolande Ooms, praktijk voor kinder-en jeugdtherapie.

Heel belangrijk is het dat ook het kind/de jongere de kans krijgt zijn eigen verhaal te mogen vertellen. Als gecertificeerd KIES-coach kan ik uw kind begeleiden. KIES staat voor Kind In Een Scheiding.

Elke ouder of verzorger wil niets liever dan dat het goed gaat met zijn of haar kind.
Elke ouder/verzorger wenst dat het kind gelukkig is. Elk kind, elke jongere wil zich gelukkig, veilig, tevreden en vrij voelen. Helaas lukt dit niet altijd. Het kind/de jongere kan door allerlei situaties uit balans raken en geremd worden in zijn of haar ontwikkeling. Zo’n situatie ontstaat als ouders besluiten om uit elkaar te gaan.

Als ouder/verzorger wil je er alles aan doen om je kind te helpen, maar soms weet je niet meer hoe. Zeker in de periode rondom de echtscheiding kan dit extra moeilijk zijn. Vaak word je als ouders/verzorgers in beslag genomen door je eigen verdriet en/of boosheid. Ouders/verzorgers, maar zeker ook mensen uit hun omgeving, kunnen voor een groot deel voorkomen dat de scheiding een te zware last wordt voor kinderen.

Heel belangrijk is het dat ook het kind/de jongere de kans krijgt zijn eigen verhaal te mogen vertellen.
Als gecertificeerd KIES-coach kan ik, Yolande Ooms, uw kind begeleiden.
Ik kan uw kind hulp bieden door met hem/haar ‘mee te lopen’ en de belangen van het kind te behartigen. Kinderen kunnen, in alle vertrouwen, tegen mij, hun eigen verhaal van de scheiding vertellen. Als KIES-coach ben ik een onpartijdig persoon.
Mijn begeleiding is er vooral op gericht om kinderen in hun kracht te zetten. Ik kan ze leren hoe om te gaan met de nieuwe situaties door even met ze ‘mee te lopen’ en ze vervolgens te leren hoe ze eventuele problemen zelf op kunnen lossen. Naast het begeleiden van de kinderen kan ik zo nodig ook meedenken bij opvoedkundige situaties en met het opstellen van het ouderschapsplan.

 

Psycholoog, relatietherapeut en stiefcoach Inka Tetzlaff. Ik ga het team versterken door mijn expertise in te zetten voor alle ouders in scheidingssituaties en dat doe ik vanuit praktijk de Deining in ’s Heerenhoek. Daar is ook Stiefgoed Midden Zeeland gevestigd.

Ik ben zelf kind van gescheiden ouders, met een vader die helaas vroeg al volledig uit beeld verdween. Daarnaast ben ik in het verleden ook gescheiden, dus ervaringsdeskundigheid genoeg ;-). Mijn missie is het om gescheiden ouders te ondersteunen in de relatie met zichzelf en die met hun ex-partner. In de eerste plaats voor de kinderen, maar zeker ook voor henzelf en voor hun toekomstige relaties.

Soms loopt het leven gewoon niet zoals je had voorzien. Een scheiding: niemand die dat wil en toch overkomt het velen. De vragen die je hebt op zulke crisismomenten in je leven, kun je doorgaans niet makkelijk zelf beantwoorden. Omdat je veel teveel midden in je eigen verhaal zit. Dan kan het ontzettend helpend zijn als er iemand met je mee kijkt, en je helpt de kluwen te ontwarren en handreikingen geeft voor hoe nu verder.

Omdat de periode rondom een scheiding, (en soms nog jaren daarna), zoveel doet met iedereen die erbij betrokken is, is het niet vanzelfsprekend dat je als ouder altijd oog hebt voor wat je kind nodig heeft, maar vaak nog minder voor wat jij zelf nu werkelijk nodig hebt om verder te kunnen. Je bent dan slechts aan het overleven.  Ik ben er, samen met mijn collega’s voor de ouders die in deze periode hulp willen en zichzelf als het ware willen ‘resetten’. Zodat er rust in je leven komt en je de toekomst vertrouwensvol tegemoet kunt zien. Wees welkom!

 

 KIES-, kinder- & jongerencoach. Bregje Schonk- Rasenberg, Samen met kinderen ga ik via een gesprek, spel of creatieve werkvorm op zoek naar oplossingen en mogelijkheden rondom scheidingen en opvoedvragen. Ik coach individueel en in groepen. Dit doe ik vanuit mijn coachingspraktijk Smile4you.

 In 1994 ben ik gaan werken in het basisonderwijs als groepsleerkracht. Dat heb ik tot 2016 met veel plezier gedaan. Vanuit mijn ervaringen in het onderwijs weet ik wat een verandering bij kinderen teweeg kan brengen. Een luisterend oor en even meedenken is dan helpend. Als leerkracht in het basisonderwijs heb je daar niet altijd tijd voor. Daarom ben ik me in 2014 naast het lesgeven ook gaan specialiseren in het kindercoachen, KIES (Kind In Een Scheiding) en het coachen van kinderen met onze twee Goldendoodles Cooper en Bruno.

Als KIES-, kinder- & jongerencoach heb ik dus de mogelijkheid om extra individuele aandacht te geven. Ik neem de tijd om naar de kinderen te luisteren en zorg daarbij voor een vertrouwde omgeving en ontspannen sfeer. Zij krijgen de kans en ruimte om hun eigen verhaal te vertellen op hun eigen manier in hun eigen tempo. Ik begeleid ze hierin en maak ze bewust van hun eigen situatie.  Dat maakt coachen zo mooi en uniek.

 

SKJ Master Psycholoog en  EMDR-therapeut Maartje Hartman. Vanuit mijn online praktijk voor psychologie YourTime Therapy zal ik het Schakel-Kracht team versterken om ouders in scheidingssituaties te begeleiden. Mijn aanpak is laagdrempelig en praktisch. De gesprekken zullen plaats vinden via video bellen.

Ik ben een ervaringsdeskundige; zowel zelf kind van gescheiden ouders als in mijn eigen volwassen leven waarin ik een scheiding heb meegemaakt.  Naast mijn persoonlijke ervaring breng ik vooral een stuk professionele ervaring en kennis mee.  Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. En dat brengt stress met zich mee. Ik heb veel kennis over ingrijpende gebeurtenissen, stress reacties en het effect hiervan op ons brein en ons functioneren.

In mijn werk in de jeugdzorg heb ik veel gewerkt met ouders en kinderen die te maken hebben met (complexe) scheidingen. Alle gezinsleden reageren hier op hun eigen manier op. Hoe jij hierop reageert hangt af van je persoonlijkheid, je ervaringen en hoe jezelf bent opgegroeid. Samen met jou zoek ik uit wat jij nodig hebt om verder te kunnen in het proces van scheiden zodat je uiteindelijk verder kunt met je leven.

 

Mijn naam is Frank Roelen. Eén van de nieuwe schakels bij Schakel-Kracht. Als MfN-register mediator begeleid ik mensen en bedrijven bij conflicten en geschillen waar ze zelf niet uit komen. Ik begeleid particulieren bij alle aspecten rondom scheiden, zowel de relationele als de zakelijke kant. Bedrijven begeleid ik bij verstoorde arbeidsverhoudingen en zakelijke conflicten. In mijn rol als Vertrouwenspersoon sta ik organisaties en hun medewerkers bij op het gebied van vertrouwens- en integriteitskwesties. Ik train en spreek over geweldloze communicatie.

 Levenservaring genoeg. Lange tijd ben ik zoekend geweest naar mijn plek als kind en naar mijn plek als volwassene in dit leven. Mijn jeugd kenmerkt zich vooral door diepe dalen, zoals de scheiding van mijn ouders en de zelfgekozen dood van mijn vader. Het zijn ervaringen die me hebben gevormd tot wie ik nu ben. Bij een scheiding is de veilige basis van het gezin in het geding. Bij alle betrokkenen heeft dat een enorme impact. Door mijn eigen levenservaring weet ik als geen ander hoe dat voelt. Die bagage en de kwaliteiten die ik daardoor heb ontwikkeld, gebruik ik in mijn werk als scheidingsbegeleider en mediator.

Mijn klanten zijn vaak verrast over de impact van mijn sessies. Door mijn support zorg ik voor verbinding, veiligheid, vertrouwen en fungeer ik als richtingaanwijzer in vaak onzekere situaties.

Het in verbinding brengen van hoofd en hart is leidend in mijn werk. Ik bereik die verbinding door gebruik te maken van mijn intuïtie in combinatie met mijn ruime ervaring op het gebied van persoonlijk leiderschap en integrale ontwikkeling. Dit vul ik aan met mijn kennis op financieel, fiscaal en juridisch gebied. Hierdoor ontstaat een integrale aanpak waarmee ik mensen en organisaties begeleid naar een duurzaam resultaat.

Ik ben er van overtuigd dat verbindende communicatie bijdraagt aan een wereld die voor iedereen werkt. Met mijn vernieuwende en onconventionele aanpak laat ik zien hoe het oplossen van conflicten en geschillen ook anders kan. Met zachte kracht breng ik mensen in beweging om zo helder te maken waar het écht om gaat, want achter ieder standpunt schuilt een belang.

 

Psychosociaal therapeut Claudia Meesters, expert in rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen en jongeren vanuit haar praktijk Koning te Rijk. Verliezen zijn er groot en klein en omgaan met verliezen doen we niet iedere dag. Wanneer je als gezin een ingrijpend verlies meemaakt, dan verandert naar je gevoel alles in je leven. Een verlies door de dood of een verlies door scheiding. De wereld ziet er anders uit, niets lijkt meer hetzelfde. Je prioriteiten verschuiven; wat eerst belangrijk leek te zijn, wordt vaak van ondergeschikt belang.

Tijdens de begeleiding help ik je kind met deskundige en liefdevolle aandacht om zijn/haar eigen rijkdom weer te herkennen en terug te vinden als dit zelf even niet lukt. Om weer te kunnen stralen, ook als de omstandigheden zwaar zijn, zodat jij en je kind de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kunnen gaan. De invulling van de begeleiding is altijd op maat en afgestemd op de leeftijd en situatie. Tijdens de individuele sessies wordt gebruik gemaakt van diverse (creatieve) werkvormen en materialen om uiting te leren geven aan alle emoties die voorbij komen en aandacht nodig hebben.

Als gecertificeerd Zandkasteelcoach maak ik hierbij ook gebruik van het Zandkastelenprogramma® ”En de kinderen scheiden mee”.  Een prachtig programma gericht op het voorkomen en/of verminderen van problemen bij kinderen en hun ouders die voortkomen uit de scheiding. Ook helpt het programma bij het op gang brengen van de verwerking van de scheiding, een periode gevuld met onzekerheden.

Mijn passie is kinderen weer te laten stralen ook als de omstandigheden zwaar en minder prettig zijn en als (nieuw) gezin de toekomst weer met vertrouwen tegemoet te kunnen gaan. Binnen Schakel-Kracht kijk ik er dan ook naar uit de kinderen in echtscheiding te mogen begeleiden en hun stem te mogen laten horen en daarbij de emoties te leren doorvoelen die bij dit proces komen kijken.